Стипендии ІІ-ри учебен срок

Критерии за получаване на стипендии през ІІ-ри учебен срок на учебната 2022/2023 г - Изтегли