Юлска изпитна сесия

ГРАФИК

За провеждане на юлска изпитна сесия

За ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО)- Изтегли

За ученици за оформяне на срочен успех- Изтегли

и за ученици с поправителни изпити - Изтегли