9 May - Europe/ Erasmus+ Day

Мили колеги,

Честит празник, какъвто е да е той за вас!

В прикачен файл ще намерите презентация на АЕ, изготвена екипно от VIIIв клас за Деня на Европа и възможностите на програма Еразъм+   прикачен файл

Поздравът е с цел да покажем въздействието на европейските програми върху учителите и учениците, както и да се почустват по-уверени за предстоящото международно изследване по гражданско образование. 
Цел: Развиване на дигитални, чуждоезикови и комуникативни компетентности чрез екипна работа и създаване на интердисциплинарни продукти.