COVID-19

 

 Заповед за присъствено обучение

 

 

Обучение през месец май

 

 

 

 

Възобновява се присъственият учебен процес за учениците отначален етап (І до ІV клас) в СУ „Нешо Бончев“от 12.04.2021г.до 30.04.2021г. - Изтегли

 

Учениците от СУ „Нешо Бончев“ (І -ХІІклас)да преминат на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.2021г. до 31.03.2021г., вкл. - Изтегли

Учениците V -ХІІ клас, дневна присъствена форма на обучение,да преминат в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда от 15 до 26.03.2021г., вкл - Изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда  - Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 115А, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗПУО - Изтегли

 

 

 

Заповед на Директора на СУ "Нешо Бончев"