COVID-19

 

 

Възобновява се присъственият учебен процес за учениците отначален етап (І до ІV клас) в СУ „Нешо Бончев“от 12.04.2021г.до 30.04.2021г. - Изтегли

 

Учениците от СУ „Нешо Бончев“ (І -ХІІклас)да преминат на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.2021г. до 31.03.2021г., вкл. - Изтегли

Учениците V -ХІІ клас, дневна присъствена форма на обучение,да преминат в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда от 15 до 26.03.2021г., вкл - Изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда  - Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 115А, АЛ.4, Т.3 ОТ ЗПУО - Изтегли

 

 

 

Заповед на Директора на СУ "Нешо Бончев"

Заповед на министъра

Заповед за учебните занятия след Коледната ваканция

 

Графици за провеждане на часове в ОРЕС, както следва: - Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = =

Преустановяване на присъствени учебни занятия на територията на училището- Изтегли  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от ХІІб клас в СУ „Нешо Бончев“- Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от Іа клас в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от Іб клас в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от гимназиален етап (VІІІ – ХІІ) клас - Изтегли 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 - Изтегли 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) - Изтегли 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТЪПКИ за предприемане от училището при съмнение или установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик - Изтегли 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка - Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =