COVID-19

Заповед за учебните занятия след Коледната ваканция

 

Графици за провеждане на часове в ОРЕС, както следва: - Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = =

Преустановяване на присъствени учебни занятия на територията на училището- Изтегли  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от ХІІб клас в СУ „Нешо Бончев“- Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от Іа клас в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от Іб клас в СУ „Нешо Бончев“ - Изтегли

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за учениците от гимназиален етап (VІІІ – ХІІ) клас - Изтегли 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 - Изтегли 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Заповед за носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) - Изтегли 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТЪПКИ за предприемане от училището при съмнение или установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик - Изтегли 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка - Изтегли

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = =