Еразъм+

Учители от проект „ТИМ” споделиха опит и впечатления с колегите си от СУ „Нешо Бончев”

Ако ДНЕС преподаваме на децата така, както правехме ВЧЕРА, то ние ограбваме тяхното УТРЕ! - Джон Дюи

 Учителите по английски език в СУ „Нешо Бончев“ Силвия Бобекова и Антонина Футекова, част от екипа по проект “ТИМ”, програма “Еразъм+”, споделиха със своите колеги натрупан опит и впечатления от обучението си в Алфа Колидж, Дъблин. Представяйки образованието в 21-ви век, те акцентираха върху автономното учене и преподаване, върху критичното мислене.

Водещите провокираха колегите си с думите: „Да подготвим учениците за живот извън класната стая, за свят, който НЕ съществува, и професии, които НЕ съществуват“. Чрез Протокола ЗИН (KWL) - какво ЗНАМ, ИСКАМ да знам и какво НАУЧИХ, чрез  работа в екип учителите от СУ “Н. Бончев” дискутираха върху актуалната тема за уменията, които всички ние трябва да притежаваме, за да се справяме с предизвикателствата на 21-ви век.

Обучаващите предложиха работа с лимитирани ресурси, гъвкавост, адаптивност и креативност, а участниците получиха ценната информация чрез QR-кодове с мобилните си телефони. Разгледана беше брошурата, създадена по проект “ТИМ”, която в синтезиран вид представя темите, обсъждани по време на курса „Образование за 21-ви век – Превръщане на училищата в подходящи за бъдещето на децата“ - автономност на учителите и учениците; главните роли на учителя – експерт, ролеви модел, фасилитатор, модератор, доставчик на информация; концепции за автономното образование; практики за самооценяване на учителите; критично мислене; технологични ресурси за учители и ученици; рубрики за оценяване. Г-жа Бобекова фокусира вниманието на колегите си върху прилики и разлики между проектно-базираното обучение и обучение, базирано на проблем. Присъстващите се убедиха в необходимостта съвременният ученик да притежава умения за учене, функционална грамотност и справяне с живота в 21-ви век.

Бенефициент на проект „ТИМ – Технологии и Иновативни Методи“ с рег. № 2018-1-BG01-KA101-047165 по програма Еразъм+ на стойност 29 524 евро е СУ „Нешо Бончев“-Панагюрище. Целта е повишаване качеството на образование и квалификация на педагогическите специалисти.

Екип “Реклама”, СУ “Нешо Бончев”

ПРОЕКТ "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи" по програма Еразъм+, КД1, секция "Училищно образование"

 
Проектът е на стойност 29 524 евро.