"Успехът зависи от мен"
На 11.06.2024 г. в двора на училището шестокласниците от СУ „Нешо Бончев“ и техните учители Невяна Кацарева и Галя Кацарова по БЕЛ, Силвия Поибренска и Кристина Чоролеева по математика, Николинка Кехайова по АЕ, Ангелина Симеонова по ИЦ, Иванка Тодева по ГИ, Нина Батева по ЧП и Тинка Бояджиева по ФВС проведоха финалната дейност по проект „Успехът зависи от мен“, програма „Учим заедно“, финансиран от фондация „Заедно в час“ и ФАБ. Под жаркото слънце и ритъма на самба, учениците „пътуваха“ около света по маршрута на експедицията на Фернандо Магелан. Те спряха в Бразилия, преминаха през Магелановия проток и край о. Огнена земя, за да стигнат до крайната цел – Островите на подправките или Молукските острови. На всяко място, в сътрудничество със своите съученици и учители, момичетата и момчетата демонстрираха уменията си да съставят описание за различни природни забележителности, ритуали и традиции на местното население, решаваха сложни задачи, демонстрираха рецепти на български и английски език.
Проектът „Успехът зависи от мен“ се реализира през цялата учебна година с учениците от 5. и 6. клас. Целта беше формиране на умения за саморегулирано учене с акцент работата в сътрудничество, повишаване на мотивацията за учене, целеполагане и търсене на помощ.