"184 години - памет за Нешо Бончев"

За поредна година състезанието „на г-н Митовски“ събра учениците от V до ХІ клас в надпревара за откриване на важни събития от живота на нашия патрон. Победителите са:

Първа възрастова група: І място VІб клас; ІІ място – VІІв, ІІІ място- VІІб

Втора възрастова група: І място – ХІв клас, ІІ място – Хб, ІІІмясто – Ха клас.