Свободни места

Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини

Разполагаме с висококвалифицирани учители с университетско образование

Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ.

СУ „Нешо Бончев“ разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, където учениците придобиват адекватна за времето компютърна грамотност .

В традициите на училището ни е и богатата извънкласна дейност, която осмисля свободното време на нашите възпитаници

 

 

I клас – няма свободни места;

V клас – 9 места;

VIII клас: Профил: Математически – 2 места; Профил: Хуманитарни науки – 2 места; Профил: Природни науки – 7 места.

 

Име Вид паралелка/клас Брой свободни места
II клас Общообразователна 1
III клас Общообразователна 6
V клас Общообразователна 10
VI клас Общообразователна 13
VII клас Общообразователна 16
VIII а Профил: Математически3
VIII б Профил: Хуманитарни науки 2
VIII в Профил: Природни науки 7
IX а Профил: Математически 6
IX б Профил: Хуманитарни науки 4
IX в Профил: Природни науки 6
X а Профил: Математически 8
X б Профил: Хуманитарни науки 2
X в Профил: Природни науки 1
XI б Профил: Природни науки 1
XII а Профил: Математически 6
XII б Профил: Хуманитарни науки 1
XII в Профил: Природни науки 3