Материална база

Училището разполага с богата материална база, разположена в две сгради с общо 38 кабинета, от които шест компютърни зали, библиотека и център по природни науки, предоставяйки обширни възможности за учене и растеж. В часовете се ползват мултимедийни пособия, спомагащи за по-доброто възприемане на учебния материал. За физическото развитие на учениците, училището разполага с два физкултурни салона, зала за хореография и фитнес зала. Училището разполага и с учищен стол.

За осигуряване на добри условия за обучение, всяка година се извършват ремонтни дейности и се инвестира в подобряване на сградите и оборудването, за да се гарантира сигурността и комфорта на учениците.

СУ „Нешо Бончев“ се стреми да бъде водещ център за образование, като продължава да инвестира в модерна и функционална материална база.