Квалификации
  • Вътрешноучилищна квалификация: на тема „Пътят към саморегулираното учене“. Обучението се проведе на 16.04.2024 г. и в него се влючиха всички педагогически специалисти. Целта на обучението беше свързана с набелязване на стратегии и методи за подпомагане на нашите ученици в усвояването и прилагането на стратегиите за саморегулирано учене. Бяха разгледани някои основни концепции и подходите, чрез които да се интегрират в нашите учебни планове.
  • Вътрешноучилищна квалификация: Компетентности в училище: умения на ХХI век в час.  Обучителен курс на тема „Компетентности в училище: умения на ХХI век в час“ ще се проведе на 4 и 5 юли 2022 в кабинет №15. Обучението е вътрешноинституционално. В него е предвидено да се включат 36 педагогически специалисти.  Обучителната организация е „Академия НИКЕ“.