Седмично разписание

Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2023/2024година – Изтегли

 

  1. Седмично разписание за ІI срок на учебна 2023/2024 година –Изтегли
  2. Седмично разписание за І срок на учебна 2023/2024 година – Изтегли