Екип

Ръководство

Веска Барова – директор

Снежина Машева – заместник-директор учебна дейност

Парашкева Керемидчиева – заместник-директор, начален етап на образованието

Райка Фингарова – заместник-директор административно-стопанска дейност

Павлинка Цанкова – главен счетоводител

Мария Гочкова – РНИКТ

Администрация

Соня Терзиева – завеждащ административна служба

Лидия Георгиева – технически секретар

Непедагогически персонал

Димитър Парпулов – охрана

Петка Лютакова – охрана

Павел Найденов – огняр и охрана

Борис Дейков – поддръжка

Марийка Загорска – чистач

Росица Тасева – чистач

Радка Ушева – чистач

Анка Машонова – чистач

Генка Стоянова -чистач

Мария Богоева – чистач

Йорданка Найденова – чистач

Нина Каменска – чистач

Владимир Еров – шофьор

Учители

Български език и литература

Милка Пискова – главен учител

Георги Георгиев – старши учител
Павлина Димитрова – старши учител
Невяна Кацарева – учител
Галя Кацарова – учител
Пенка-Пенева-Кокотанекова – старши учител

 

Чужди езици

Снежа Симеонова – старши учител
Силвия Бобекова – старши учител
Антонина Футекова – старши учител
Ваня Манчорова – старши учител
Ангелина Симеонова – учител
Костадинка Господинова-Караджова – старши учител
Николинка Кехайова – старши учител
Десислава Панчева – учител
Василка Навущанова – старши учител

Виктория Иванова – учител

Математика и информатика

Ангелина Вангелова – старши учител
Илина Гечева – старши учител
Кристина Чоролеева-Генчева – учител
Нонка Лютова –  старши учител
Цветана Мулешкова – старши учител
Лалка Димитрва – учител
Снежина Машева – старши учител
Силвия Поибренска – старши учител

Красимира Цветкова – старши учител

Обществени науки и гражданско образование

Георги Писков – старши учител
Иван Митовски – старши учител
Иванка Тодева – старши учител
Марин Кушлов – старши учител
Ангелина Симеонова – учител
Райка Фингарова – учител

Природни науки

Мариела Варадинова – старши учител
Нина Батева – старши учител
Иванка Талева-Мазнекова – старши учител
Радка Семова – старши учител

Изкуства

Донна Трошанова – учител
Нистор Хаинов – старши учител
Стефан Дошков – старши учител

Физическо възпитание и спорт

Тинка Бояджиева – учител
Николай Петров – учител
Ангел Парпулов -учител
Ресурсен учител

Щиляна Кимчева – учител

Психолог

Илияна Александрова – учител

Логопед

 Нина Барова

Начален етап на образованието

Класни ръководители на първи клас

Мария Раленекова – старши учител
Ина Загорска – учител
Пенка Дюлгярова – старши учител

Класни ръководители на втори клас

Маргаритка Паланкалиева – старши учител
Веселина Домусчиева – учител
Десислава Калугерова – учител

Класни ръководители на трети клас

Петра Пирдопска – старши учител
Ени Гаджева – старши учител
Анна Сараджова – старши учител

Класни ръководители на четвърти клас

Мария Добрева – старши учител
Гергана Милска – учител

Мариета Димитрова – учител по ФВС в НЕ
София Ганчева – старши учител по АЕ в НЕ

ГЦОУД

Иван Иванов – старши учител
Марияна Узунова – учител
Деница Ненчева – учител
Петранка Бабекова – учител
Неделка Гойчилова – старши учител
Красимира Маринска – учител
Магдалена Бодурова – учител