Прием 1-ви клас

Заповед за утвържаване на критерии и график за прием на ученици в I-ви клас - Изтегли І. Брой паралелки за училищния прием в І-ви клас за учебната 2024 – 2025 год. Три (3) паралелки; Брой ученици в паралелка – двадесет и двама (22) ученици; ІІ. Класни ръководители на паралелките: Мария ...

Прием 5-ти клас

Заповед за утвържаване на критерии и график за прием на ученици в V-ти клас – Изтегли Брой паралелки - две.  Максимален брой ученици – двадесет и шест. Класни ръководители: Ангелина Стойкова Вангелова Павлина Николова Димитрова График за училищния прием по реда на глава ІV, разд. І на Наредба № 10/1.09.2016г....

Прием в 8-ми клас

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година в VIII клас Приложение 1   Профил: Математически Класен ръководител: Ангел Парпулов  Профилиращи предмети: •   Математика •   Информатика Балообразуване   - Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;  - Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;  - Оценките...

Свободни места

Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини Разполагаме с висококвалифицирани учители с университетско образование Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ. СУ "Нешо Бончев" разполага с модерно...