„В началото на учебната година всеки клас избира своите най-креативни и дейни ученици, така че се съставя един екип от: знаещи, можещи и мислещи млади хора. Задачата на Ученическия съвет е свързана със:
– сплотяване на ученици и учители
– запознаване с различни национални и световни инициативи
– участие и житейска поука от дадена инициатива
УС подкрепя демократичния модел на управление, затова всяко мнение е ценно. За подготовката и участието в различни инициативи вземат всички членове на УС.“ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ангел Реджов – член на УС на СУ „Нешо Бончев“