Символи и ритуали
  • Емблема

Създадена е по идея на г-н Марин Кушлов, учител по география и история в гимназията, техническото оформление е на г-жа Снежина Машева, учител по информатика в СУ ,,Нешо Бончев”. Емблемата е натоварена с богата символика. Елипсата се оприличава на вселената, защото мисленето и разума са безгранични. Жълтият цвят символизира слънцето, светлината, златото, знанието и науката. Синята топка на елипсата поражда асоциации с планетата Земя (физика, астрономия), атом (химия), окръжност (геометрия), футболна топка (ФВС). Книгата в средата (хуманитарните науки), над книгата е името на патрона, а отдолу годината 1839 (това е годината, в която е роден Нешо Бончев и е създадено  светското училище). Четирите прозореца или врати, разположени на елипсата , които за българите са символ на знанието, показват четирите имена на училището в неговата 170 годишна история- „Света Троица”, „Д-р Лонг”, „Симеон княз Търновски” и „Нешо Бончев”.


  • Лого – „Светът обича Успелите“

Идеята е на г-жа Мария Кушлова, десенатор във фирма ,,Яна” (съпруга на г-н Марин Кушлов, учител в училището). Състои се от три идеални категории – свят, обич, успех, които са неподвластни на времето.


  • Училищно знаме

През различните години Панагюрската гимназия използва различни знамена – зелено с лика на Нешо Бончев; червено със златен лъв и надпис ,,Свобода или смърт”.

През последните години СУ ,,Нешо Бончев” използва националното знаме.

За първи път на 14. 01. 2009 год., по случай отбелязването на 170 години от рождението на Нешо Бончев и откриването на неговия бюст – паметник в градския парк, тържественото шествие на училището се водеше от новото знаме. То е зелено, с две лица. Едното – с лика на Нешо Бончев и името на училището, а другото – с емблемата и логото на училището.


  •   Сребърна халка

На нея е инкрустирана годината на завършване и името на училището. Дава се на всеки дипломиран зрелостник при връчването на дипломите за завършено средно образование. Идеята е на г-жа Милка Пискова, учител по БЕЛ в  СУ „Нешо Бончев“. Първите зрелостници, получили тази халка, са от випуск 2005 год. През 2009 г. халката се заменя със сребърен пръстен, чийто дизайн е по идея на г-н Николай Семов.


  •  Академичен комплект дрехи и аксесоари

-Тогите на директора, помощник-директора и класните ръководители са в цвят бордо, а на зрелостниците – черни.От  2007г. в СОУ „Нешо Бончев” на церемонията по раздаването на дипломите зрелостниците, директорът, помощник- директорът и класните ръководители се явяват, облечени с тоги. Това предава особена тържественост на ритуала. Тази новост за гимназията става факт благодарение на директора г-жа Барова и пом.- директора г-жа Горинова.

-Шапките са с пискюли – сребристи за зрелостниците и златисти за останалите. След връчване на дипломата, директорът премества пискюла от лявата страна на дясната, което символизира придобитата нова степен на образование.

-Зрелостниците са със сребристи шалове, които имат в двата края избродирана емблемата на училището.

-Директорът и помощник-директорите за със златисти шнурове-огърлици.


Химн на „Нешо Бончев“

На Нешо Бончев паметта

ще славим дорде слънце грей.

Човек бе идеален, смел

и в нас той вечно ще живей!

Критик, учител и поет,

борец за правда и за ред,

той нам остави свят завет,

с просвета да вървим напред!

С млади сили, с поглед свеж

по него ний ще да вървим.

На нас, учащата младеж,

е той учител наш любим!

текст: Недьо Горинов – бивш учител по бълг. език в гимназията

музика: Огнян Спатарев – бивш учител по музика в гимназията