Административни услуги

Административни услуги, извършвани от СУ „Нешо Бончев“:

Nesho Bonchev High School

Адрес: гр. Панагюрище 4500, ул. „Цар Освободител“ №7

тел. 0357/ 62087

url: nbnet.org

e – mail: su_n_bonchev@nbnet.org

Работно време на администрацията: 7:45ч. – 16:30ч.

Административно обслужване на гражданите: 8:00ч. – 16:00ч.