Бюджет

Отчет на бюджет за първото тримесечие на 2024г. – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2023 – 31.12.2023 – Изтегли

Отчет ДЕС (Равен достъп) 01.01.2023 – 31.12.2023 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2023 – 31.12.2023 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкрепа за успех) 01.01.2023 – 31.12.2023 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2022 – 31.12.2022 – Изтегли 

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 – 31.12.2022 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 – 31.12.2022 – Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 – 31.12.2022 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2022 – 30.09.2022 – Изтегли 

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 – 30.09.2022 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 – 30.09.2022 – Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 – 30.09.2022 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2022 – 30.06.2022 – Изтегли 

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 – 30.06.2022 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 – 30.06.2022 – Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 – 30.06.2022 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2022 – 31.03.2022 – Изтегли 

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2022 – 31.03.2022 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм+) 01.01.2022 – 31.03.2022 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2021 – 31.12.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 – 31.12.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 – 31.12.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2021 – 31.12.2021 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2021 – 31.12.2021 – Изтегли

Отчет ДЕС (КПРПС) 01.01.2021 – 31.12.2021 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2021 – 30.09.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 – 30.09.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 – 30.09.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2021 – 30.09.2021 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2021 – 30.09.2021 – Изтегли

Отчет ДЕС (КПРПС) 01.01.2021 – 30.09.2021 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2021 – 30.06.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 – 30.06.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Равен достъп) 01.01.2021 – 30.06.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Приобщаващо) 01.01.2021 – 30.06.2021 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2021 – 30.06.2021 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2021 – 31.03.2021 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2021 – 31.03.2021 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2020 – 31.12.2020 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2020 – 31.12.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (ОУД) 01.01.2020 – 31.12.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 – 31.12.2020 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2020 – 30.09.2020 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2020 – 30.09.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (ОУД) 01.01.2020 – 30.09.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 – 30.09.2020 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2020 – 30.06.2020 – Изтегли

Отчет ДЕС (Еразъм) 01.01.2020 – 30.06.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (ОУД) 01.01.2020 – 30.06.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 – 30.06.2020 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2020 – 31.03.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2020 – 31.03.2020 – Изтегли

Отчет ДЕС 01.01.2020 – 31.03.2020 – Изтегли

Отчет СЕС (Подкреа за усех) 01.01.2019 – 31.12.2019 – Изтегли

Отчет СЕС (КПРПС) 01.01.2019 – 31.12.2019 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 – 31.12.2019 – Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2019 – 31.12.2019 – Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2019 – 30.09.2019 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 – 30.09.2019 – Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2019 – 30.09.2019 – Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2019 – 30.06.2019 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 – 30.06.2019 – Изтегли

Отчет ДЕС 01.01.2019 – 30.06.2019 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2019 – 31.03.2019 – Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2019 – 31.03.2019 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2018 – 31.12.2018 – Изтегли 

Отчет СЕС 01.01.2018 – 31.12.2018 – Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2018 – 31.12.2018 – Изтегли 

Отчет ДЕС 01.01.2018 – 31.12.2018 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2018 – 30.09.2018 – Изтегли

Отчет СЕС Е 01.01.2018 – 30.09.2018 – Изтегли

Отчет СЕС ТЧ 01.01.2018 – 30.09.2018 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2018 – 30.06.2018 – Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2018 – 30.06.2018 – Изтегли

Отчет бюджет 01.01.2018 – 31.03.2018 – Изтегли

Отчет СЕС 01.01.2018 – 31.03.2018 – Изтегли