Прием в 8-ми клас
  1. Заповед за утвърждаване на държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година в VIII клас
  2. Приложение 1

 

Профил: Математически

Класен ръководител: Ангел Парпулов 

Профилиращи предмети:

•   Математика

•   Информатика

Балообразуване 

 – Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 – Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 – Оценките по ИТ и математика от свидетелство за завършено основно образование.

Профил: Природни науки

Класен ръководител: Иванка Талева-Мазнекова

Профилиращи предмети:

•  Биология и ЗО

•  Химия и ООС

Балообразуване 

 – Удвояване на точките от национално външно оценяване по БЕЛ;

 – Удвояване на точките от национално външно оценяване по математика;

 – Оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелство за завършено основно образование.

Проверката на резултати от изпити, подаването на заявления за участие в класиране след 7. клас и да получаване на информация за самото класиране се осъществява чрез  Единна информационна система за изпити и прием – infopriem.mon.bg.