"Благовещение е! С благи думи и дела от Специалните деца".

С много красота, топлина и обич отново ни посрещнаха учениците със СОП и техните учители – Нина Барова и Щиляна Кимчева!

Повече снимки – тук.