"Change the World"
Осмокласници с надежда да променят света! Участие в интердисциплинарен урок по АЕ – спорт, движение, екоразмисли, пътуване, лечебни растения и дървета…
Снимки от интердисциплинарния урок – тук