Хакуна матата с V клас
И тази година част от учениците ни работят интердисциплинарно по темата, но по съвсем нов начин. Видяхме спортно-образователната игра тази вечер – с участието на ученици, родители и учители.
На суахили Хакуна матата означавало „нямай грижи“, „освободи се от всякаква тревога“. Това постепенно се случи с отборите и на трите паралелки – в началото гонеха победата, а после се радваха на играта и съвместната си работа.Моменти от игрите и награждаването – тук.