"Изкуството - начин на живот"
С нас авторът на творбите – Марин Кушлов, сподели:
Мотото на изложбата е с идеята да ни напомни за важното присъствие на изкуството в живота на човека като преживяване, изразяващо дълбоката същност на човешката природа и едновременно с това способността му да преобразува и променя природата въобще. Със сигурност изкуството ни дава общение с други светове, родени от срещата на човешкото въображение, дух,творчество от една страна и необходимостта от емоционално и рационално възприемане и осмисляне на света, който ни заобикаля. Няма да бъде в повече, ако се отбележи облагородяващото му въздействие върху хората, способността да направи света по – добър и красив, като надгражда и допълва вече сътвореното от природата.
Повече снимки от изложбата-тук