Изложба с модели и макети, изработени в часовете по природни науки

Днес открихме традиционната иложба на модели, изработени в часовете по природни науки, посветена на Бончевите празници. Всички желаещи може да я посетят в 14 каб. в училището, за да се насладят на старанието, творчеството и креативността на учениците ни от 5, 6, 9, 11 и 12 клас. Благодарим на всички, приложили на практика своите знания и умения, за да подготвят прекрасните модели. Специални благодарности и на учениците от 11 в клас за помощта при организиране на пространството и на Таня Узунова за създадения клип.