Празник на буквите 1.а клас, кл. ръководител М. Паланкалиева