“Празник на буквите” в Iв клас

“Празник, празник е страхотен
Станах аз човек грамотен…”

Първокласниците споделиха голямата си радост, че вече са грамотни и могат сами да четат и пишат. Рецитираха, пяха и танцуваха. Водени от своите учители Десислава Калугерова и Петранка Бабекова и подкрепяни от родителите, те смело крачат по пътя на познанието.