Празник на знанието

Празник на знанието в Іа клас, класен ръководител Мария Раленекова.

Просто всичко най-прекрасно казват, че е първокласно.
Моменти от веселбата в Іа клас – тук.