Празник на знанието
Празник на знанието във ІІб клас с класен ръководител Ина Загорска.
Всички букви знаят, могат да четат и разбират (даже), могат да смятат и може да ги пращат в магазина, могат да рецитират, танцуват, пеят, маршируват и други работи могат. Могат си децата, научили са се и продължават да учат.
Оше снимки от събитието – тук