Представяне на триезични, дигитални брошури за живота и делото на Нешо Бончев

Триезична брошура за живота и творчеството на Нешо Бончев. Днес я представи групата по немски език в Хб клас.

Тяхната учителка Десислава Панчева е за първа година като учител в нашето училище.

Поздравления и за учениците, и за учителката!