"Приказка за стълбата ... и още нещо"

Театрална трупа „Пътуващи артисти“ при СУ“Нешо Бончев“ представи спектакъла „Приказка за стълбата…и още нещо“. Сценарий и режисура: Нистор Хаинов.

Хармонията е съвършенство. Хармонията е в мярката. С „Приказка за стълбата … и още нещо“ видяхме мярка. Критично, но не критикарско. Беше честно до кръв, болезнено. Беше истинско, интелигентно, талантливо и вдъхновено. Снимки от събитието – тук.