"Светът през моите очи"

В деня на календарната пролет се откри изложбата на географски постери „Светът през моите очи“. Изложбата е по идея на учениците на г-жа Иванка Тодева и те сами са изработили дигиталната форма на постерите. Предстои второ издание -„България през моите очи“. Повече снимки – тук.