Ученическа спортна игра "185 години - памет за Нешо Бончев"
Проведохме я и тази година – днес, 27.03.2024г.
Моменти от работата на отборите – тук.