"Всичко българско и родно - любя, тача и милея"

Съвместен проект на учениците от трите паралелки във втори клас. Поздравления за чудесните идеи и тяхното реализиране от класните им ръководители Маргаритка Паланкалиева (ІІа), Веселина Домусчиева (ІІб) и Десислава Калугерова (ІІв)!

Снимки от събитието – тук