За петела, бобеното зърно и парите...

„Задави се Петльо…“  Така започнаха своя открит урок по предприемачество учениците от IV в клас пред гости от РУО-Пазарджик и учители от областта. Децата представиха познатата приказка чрез театър на сенките, за да  припомнят  най-простата форма на търговия и изведат понятието  бартер.

С демонстрация на бартерни сделки и търговия с карти/пари, четвъртокласниците практически доказаха, че използването на пари опростява и ускорява обмена на стоки.

За същността на парите и тяхната поява, за ролята им в обществото, за  промяната им в хода на историята, запечатвайки в себе си политически, икономически и културни трансформации,  дебатираха учениците.

Играта „Колко струва думата“ затвърди икономически понятия, а драматизацията „Движение на парите“ по забавен и запомнящ се начин показа на присъстващите, че парите не стоят на едно място, а се движат непрекъснато – намират се в обръщение.

Чрез успешна бартерна сделка  в края на часа учениците успяха да получат сладка награда, а учителят -емоционален завършек на часа.

Урокът е заложен като открита практика в Бончевите празници на училището, но с него се отбелязва и Световната седмица на парите (GMW)  –  ежегодна глобална кампания за повишаване финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Инициативата е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими, за да се взимат осъзнати финансови решения, за постигане на  финансово благосъстояние и финансова устойчивост.