Достойно представяне на НО "Знам и мога"

На 1.04.2023 год. в град Благоевград се проведе националният кръг от олимпиадата „Знам и мога“. Националната олимпиада „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание.

Единственият представител от област Пазарджик, класирал се като първенец в областния кръг, беше ученикът от IV а клас  на СУ „Нешо Бончев“ Нето Стилиян Димитров.  Макар и без призово място в Благоевград, Нето се представи достойно, като демонстрира любознателност, увереност и умения за разрешаване на познавателни проблеми, изискващи високо ниво на компетентност.

Да му пожелаем още по-големи успехи занапред!