"Елате ни на гости!„ с учениците от 4-ти и 7-ми клас

На 5.06.2024г. се проведе „Елате ни на гости!“- една среща на учениците от 4б клас с класен ръководител г-жа Гергана Милска с учениците от 7б клас с класен ръководител г- жа Иванка Талева, планирана с цел осъществяване на приемственост между начален и прогимназиален етап на образование.

Четвъртокласници посетиха кабинет по природни науки, седнаха на чиновете, които ги очакват през следващата учебна година.
Като домакини, седмокласниците бяха подготвили задачи към своите гости, върху материала по човекът и природата за 4 клас, във вид на предизвикателства. Вплитайки креативност, въображение и умения за ползване на разнообразни материали и ресурси, те подпомогнаха гостите си да преговорят материала в края на годината. Четвъртокласниците бързо анализираха предизвикателствата, смело отговаряха, показвайки отлични познания по предмета Човекът и природата. Оцениха с отличен задачите на по-големите ученици и с усмивки преживяването. Обещаха да идват отново на гости, винаги, когато имат възможност.