ХІІв клас поканиха своята класна ръководителка, Мариела Варадинова, на балната си вечер