Бончевци представят иновативни уроци пред гости от Момчилград

 От 6-ти до 8-ми ноември СУ „Нешо Бончев“ като иновативно училище беше домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“. Първият и последния ден домакините използваха, за да запознаят гостите с историята и настоящето на гр. Панагюрище. Вторият ден бе планиран като работен ден, в който гостите да видят отблизо иновативния процес, протичащ в СУ „Нешо Бончев“. През този ден учители и ученици от СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Момчилград, посетиха училището и наблюдаваха няколко открити урока.

      Учениците от IVв клас и техният учител Гергана Милска представиха урок на тема „Самодивско дете“. Урокът целеше развиване на уменията за четивна грамотност и работа в екип с помощта на уеб приложенията Kahoot и Survio. Учениците показаха как смартфоните могат да бъдат използвани успешно за решаване на задачите в процеса на обучение. Демонстрираха умения за работа в екип – поемане на отговорности, толерантност и взаимопомощ.

      Учениците от VIIIв клас представиха своята електронна книга „24 чудеса на България“, в която бяха събрали изработените от тях брошури за любимите им места в родната страна. Координирани от техния иновативен учител Силвия Бобекова, осмокласници показаха своите умения за работа с облачните технологии, работа в екип, проучване и събиране на информация, презентационни, чуждоезикови и комуникативни умения. След промотирането на е-книгата аудиторията даде обратна връзка в Ментиметър, която показа, че учениците предпочитат да използват техноресурси в своите часове, т.к. часовете стават по-увлекателни и занимателни за хора любознателни. Всеки напусна стаята, показвайки настроение си с усмивка в Exit poll.

      Пред гостите от Момчилград деветокласници и учителката по химия Иванка Талева-Мазнекова представиха урокът „Значение на металите и техните съединения”. Присъстващите наблюдаваха работа в споделена среда с помощта на Google документи, линкове за директен достъп до ресурси от платформа Moodle и Google-Classroom. Бончевци актуализираха знанията си за метали чрез интерактивна практика “Светофар”. Работиха в екипи и се справиха с различни задачи – да изчислят процентното съдържание на Ca в телата си; да проучат богати на Ca и Mg храни и съставят дневно меню; да запишат формулите на съединения, които образуват котлен камък и “втвърдяват” водата; уравненията, по които се образува бисера в мидите, цвета на фойерверките и т.н. В края на часа учениците бяха предизвикани да събират алуминиеви отпадъци в рамките на 1 седмица, които след това ще претеглят и ще изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци със знака за рециклиране.

      Срещата на двете училища в този ден завърши с кръгла маса. Учителят по история  Георги Писков запозна гостите с историята и символите на училището. От своя страна учениците от СУ „Н.Й. Вапцаров“ представиха своето училище. Същинската част от кръглата маса беше обменът на идеи. Директорът на СУ „Нешо Бончев” Веска Барова запозна гостите с резултатите от първия етап на иновативния проект, по който работи училището. Учителите, които са в иновативната комисия, представиха част от своята работа. От своя страна директорът на СУ „Н. Вапцаров”- г-жа В. Чанева, представи част от своите идеи за развитието му, които включват то да работи като иновативно. Присъстващите на кръглата маса учители и ученици си обещаха срещите и обмяната на добри образователни практики да продължат.

      Националната програма „Иновации в действие“ стартира по инициатива на МОН през 2019г. и цели „Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.“ Тези цели през настоящата учебна година се осъществяват чрез контакти между иновативни и неиновативативни училища. Финансират се две посещения -взаимни посещения между две иновативни училища и посещение на неиновативно училище в иновативно. В рамките на посещенията се осъществяват наблюдения на иновативните процеси, обмяна на идеи и опит, създаване на връзки и планиране на общи дейности, чрез които да се проследят резултатите от иновациите при различни условия на образователната среда.