ИДП "Кръговрат на въглерода и азота в природата"

Проектът е реализиран от Xa и Xб клас по биология и ЗО и химия и ООС с ръководители Нина Батева -Куртакова и Иванка Талева-Мазнекова. Апробирани са критериалните матрици за връзка между елементите на системата, за групиране по критерии и проектно-базирано обучение.