Първото обучение по Проект FIERST се проведе от 9 до 12 септември 2018 г. в Националния учебен център на БЧК, с. Лозен. В програмата бяха включени секции с обучения за развиване на мения на 21 век и работа в Професионални учебни общности, които са в основата на нашата иновация.

Какво се случи между 9 и 12 септември в с. Лозен

73 учители и директори от 11 училища работиха заедно в продължение на три дни, научавайки повече за уменията на 21 век и за това как да се подкрепят, създавайки и развивайки професионална учебна общност (ПУО).

Участниците в обучението проучиха и развиха своето разбиране за уменията на 21 век, събрани в наръчника “Как да развиваме умения на 21-ви век в час? От учители за учители.” Всеки училищен екип избра едно умение, което да развива у учениците през настоящата учебна година. След като научиха повече за цикъла и принципите на работа на професионалната учебна общност, училищните екипи създадоха план за работа на ПУО с фокус върху умението, което вече бяха избрали. В последния ден от обучението новите професионални учебни общности проведоха първата си работна среща. Обучителите се включиха в срещите на училищата, които ще подкрепят по време на учебната година в работата по проекта.

Нашето училище избра през тази учебна година да развива у учениците си умението критично мислене.

FIERST – група на участниците в проекта