Проведено обучение

Обучението се проведе в гр. Пловдив в периода 22-24 февруари.

В първия ден всеки един от Вас имаше възможност да сподели конкретна дейност/практика от своята класна стая, чрез която развива умението, което сме избрали. Споделихме опит и работещи дейности от класните стаи. Споделянето по време на сесията се случи в малки групи.

Основни цели на обучението през втория ден бяха учителите да споделят за работата на ПУО, за успехите в развиването на уменията, да опознаят другите участници в проекта и да надградят знанията си за ПУО и уменията.

В последния ден екипът от нашето училище се включи в работилниците:

Работилница: Умения на ХХI век: Как да проследяваме напредъка на учениците?

Работилница: Умения на ХХI век: Как да диференцираме спрямо нивото на учениците?

Работилница: Как ПУО и развиването на уменитяа на ХХI век подкрепят приобщаващото образование?

Работилница: Умения на ХХI век: Какви още дейности мога да реализирам за развиване на уменията?

Работилница: Как да приложа „Шестте стъпки на професионалния учебно-преподавателски цикъл“ за ефективна работа на ПУО-то?

Официално ни беше представена платформата на проекта – prepodavame.bg.

Официалната галерия от обучението, споделена във Facebook страницата на “Заедно в час”.