Учители споделиха резултати от интердисциплинарни проекти с ученици

На 18 февруари учителите от Средно училище “Нешо Бончев” представиха резултатите от своите интердисциплинарни проекти с изследователски задачи. Проектите са планирани в края на миналата учебна година чрез поведено обучение на тема “Ключови стратегии за мотивиране на учениците”, ръководено от “Академия НИКЕ” ООД по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Екипите от учители споделиха своето удовлетворение от съвместната работа, интереса на учениците, провокирани от проектните дейности, както и предизвикателствата, пред които са се изправили.