Победител в общинския кръг на Националната викторина по БД