НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” Модул „Културните институции като образователна среда“