Училищен учебен план

Училищни учебни планове за учебната 2023г./2024г. І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас VІІ клас VІІІа клас    VІІІб клас  VIIIв клас ІХа клас     ІХб клас   IХв клас Ха клас       Хб клас    Хв клас ХІа клас     ХІб клас ХІІа клас ...

Учебници

Списък с необходимите учебници за учебната 2023/2024 година

Изпитни сесии

Септемврийска поправителна сесия ЗАПОВЕД № 1742/ 25.08.2023г.  На основание чл. 259, ал. 1, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал. 3, т.2 и т.3,  чл.8, ал. 1, ал. 2, ал.3, т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 33,...

Графици и консултации

Графици за провеждане на консултации за  ІI учебен срок на учебната 2023/2024 г. - консултации с ученици контролни и класни консултиране на родители консултации в ГЦОУД Графици за провеждане на консултации за  І учебен срок на учебната 2023/2024 г. - консултации с ученици контролни и класни консултиране на родители

СФО

За ученици в самостоятелна форма на обучение Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев"  Правила за организация на обучение на учениците в неприсъствена - самостоятелна форма на обучение Заповед за график на провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО и изпитите за оформяне на срочна оценка за І-ви...

Седмично разписание

Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2023/2024година - Изтегли   Седмично разписание за ІI срок на учебна 2023/2024 година -Изтегли Седмично разписание за І срок на учебна 2023/2024 година - Изтегли

Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година: 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за...

Стипендии

Критерии за получаване на стипендии през IІ-ви учебен срок на учебната 2023/2024 г - Изтегли Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2023/2024 г - Изтегли