,,Буден клас - 2024"
Община Панагюрище и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните отличиха с наградата ,,Буден клас – 2024″ бончевците от ІІв клас с класен ръководител Десислава Калугерова. Учениците и тяхната учителка цяла година добротворстваха в различни инициативи, бяха отличени в много общински и няколко национални конкурси и състезания.
Наградата за екскурзия връчи госпожа Евгения Загорска.
Нека и други ученици да последват примера им!