Честита нова учебна година!

Честита Нова учебна година!
Да я посрещнем с нови надежди!
Нека новата 2023-2024год. е добра за всички първокласници, които ще тръгнат
по интересния път на знанието и самоусъвършенстването!
Нека последната година от ученическия живот е изпълнена с успех и красиви
преживявания за нашите дванадесетокласници! Нека всички те са здрави, да
вземат успешно своите зрелостни изпити и след това да се реализират успешно
в живота!
Нека всички наши ученици вървят по пътя на знанието с мисълта за успехи, но
да помнят, че пътят често е по-важен от крайния резултат. Трудностите, които
срещаш по пътя си, приятелите, с които ги преодоляваш, страничните пътечки,
по които се отбиваш и откриваш внезапно нови изненади, са онова, което ни
прави завършени и успешни личности.
Да са здрави нашите учители, защото отговорността ни е голяма! В нашите ръце
е бъдещето и ние сме тези, които трябва да направляваме учениците си по
техния път – той да е труден, но безопасен, да води до желаните резултати, но
същевременно да има неочаквани преживявания и изненади. От нашата
отговорност, творчески заряд и вдъхновение зависи до голяма степен
адекватната реализация на учениците ни.
Скъпи родители, очакваме да сме заедно в това изпитание! Вашите деца са наши
ученици и ние също сме загрижени за техния успех. Защото тяхното успешно
израстване като отговорни граждани, гарантира общото ни светло бъдеще.
Нека в края на месец юни 2024год. да се поздравим с много добри резултати!