Фолклорните традиции в Панагюрище представиха бончевци на конкурса в Лясковец

Красотата на българската душевност събраха в рисунки деца от няколко области в страната. В навечерието на 24 май в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец, официално бе открита изложбата с творби от конкурса „Фолклорните традиции в моя роден край“. В тазгодишното, шесто поред издание, учениците от групата за занимания по интереси “Визуални изкуства и дизайн“, водена от г-н Дошков, се представиха повече от отлично. Във втора възрастова група – V – VIII клас, на първо място се класира Магдалена Цацова от VІб клас, а нейни подгласнички бяха Сияна Кокотанекова, Бистра Митовска от VІв и Диана Ковачева от VІб клас. Младите таланти черпеха вдъхновение от всички празници в календара на българина, а магията на богатата българска обредност те предадоха чрез багри със силата на слънцето и цветовете на земята. Конкурсът се организира от община Лясковец, с подкрепата на Областна администрация – Велико Търново, а целта му е да се стимулират развитието на ученическото творчество, наблюдателност и въображение, да се даде възможност за разгръщане творческата индивидуалност на учениците и най-вече те да покажат познанията, които имат за българския фолклор.