График за срещи и консултации

Веска Барова

Консултации с учениците от 9.а клас – четвъртък от 14:00ч.

в компютърния кабинет на първи етаж или в дирекцията в зависимост от броя на учениците.

Консултации с родители – всеки понеделник от 16:30ч.

Първи и трети понеделник от месеца – он-лайн, втори и четвърти – присъствено, пред дирекцията или в стаята на 9.а клас.