Клуб на родителя

На 25.02.2020г. в СУ „Нешо Бончев“ се учреди „Клуб на родителя“.

Цели и задачи на Клуба:

  • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
  • Принос за издигане авторитета на училището чрез различни дейности;
  • Реализация на дискусии и срещи със специалисти в областта на психологията, педагогиката, технологиите, общественици и културни дейци, на различни теми, свързани с проблемите на училищния живот и тяхното преодоляване с цел подобряване на средата в нашето училище.

Сърдечно благодарим на родителите, които се отзоваха на поканата ни! Нека стъпка по стъпка да подобрим взаимодействието си, за да успяват и бъдат щастливи нашите деца!