Мравката и щурецът
В последния учебен ден за 2023/ 2024г. учениците от групата по английски език на г-жа Загорска пожелават на всички весела ваканция и щастливи летни дни!
Нека знаем и поуката: „Всяко нещо с времето си. Има време за игра и за работа!“.
Аплодисменти за актьорите ни и поздравления за старанието им !